Steering Committee

Steering Committee

 • Maureen Burt (staff) since 2013
 • Danielle Cornacchio since 2018
 • David Crone (staff) since 2006
 • Brian Gens since 2015
 • Laura Kling since 2018
 • Lisa Laico since 2006
 • Ellen Metzger since 2012
 • John Metzger since 2010
 • Joseph Piccirillo since 2018
 • Lindsey Veety since 2015
 • Steven Wing (staff) since 2006
 • Deborah Schofield, creative consultant since 2009

Past Steering Committee Members

 • Anne Barker (staff) 2006 – 2011
 • Rev. J. Scott Barker 2006 – 2011
 • Doris Bjorkman 2009 – 2018
 • Joseph Donohue 2009 – 2010
 • Sanford Glazman 2008 – 2010
 • Deirdre Hamling 2007 – 2010
 • Liz Houlton 2006 – 2008
 • Tracey Lemon 2010 – 2012
 • Mary Raleigh 2007 – 2008
 • Debbie Schofield 2006 – 2009
 • Joan Tirrell 2006 – 2008
 • Jody Weatherstone 2011 – 2016
 • E. Suzanne Wille 2011 – 2012
 • Ellen Wuagneux 2009 – 2017